Stadion Odry Opole był świadkiem wielu ważnych wydarzeń W latach 1939-1944 mieszkańcy Opola nie doświadczyli żadnych skutków związanych z II wojną światową chyba, że ktoś otrzymał powołanie na front. Do 1944 roku jedynymi jej śladami była reglamentacja wielu towarów czy obecność transportów wojskowych na dworcach. Czasem widziano jeńców wojennych i to wszystko. Wojna przypomniała o sobie 18 października 1944 roku...

Tego dnia na stadionie dzisiejszej "Odry" Opole powołany został "Volkssturm". Wówczas opolski stadion nosił nazwę "Oppelner Stadion" i to wlaśnie na jego terenie została powołana formacja o charakterze pospolitego ruszenia w postaci 3 tysięcy młodzieży, starców i tych wszystkich, którzy byli zdolni do noszenia broni. Ich głównym zadaniem miała byc obrona Festung Oppeln, czyli twierdzy Opole przed radzieckimi czołgami. "Volkssturm" został powołany ze względu na coraz bardziej dotkliwsze straty Wermachtu na froncie wschodnim. Adolf Hitler, który podpisał dekret o powołaniu tej formacji, chciał zrównoważyć jesienią 1944 roku straty jakie ponosiła III Rzesza. Pod broń powoływano młodzież w wieku od szestanstu lat oraz starszych mężczyzn do lat sześćdziesięciu. W grupie tej znaleźli się wszyscy objęci obowiązkiem pracy, którzy ze względu na zatrudnienie pozostawali dotychczas poza wojskiem.

Ciekawe czy grupa 3 tysięcy ludzi, która w październiku 1944 roku została wcielona na stadionie "Odry" Opole do "Volkssturmu" mogłaby się podzielić wspomnieniami pamiętnego dnia...

Źródła: M.Borkowski/GW, Wikipedia

Archiwalne zdjęcia

Polecamy

Facebook

CPR certification onlineCPR certification onlineCPR certification online