W 1968 r. trener Engelbert Jarek przeprowadził ciekawy eksperyment wśród juniorów "Odry". Polegał on na zbadaniu wpływu wychowawczego, jaki klub ma w stosunku do zawodnika.

Nieco ponad 30 lat później podobnego zadania podjął się Wiesław Korek, który dwudziestce swoich podopiecznych zadał dwa pytania związane z kształtowaniem się sportowej postawy młodego piłkarza.

W pytaniu pierwszym (jakie postawy i umiejętności powinny charakteryzować piłkarza "Odry"?), pierwsza 10-tka odpowiedzi przedstawiała się następująco

1. Opanowanie techniki.

2. Opanowanie taktyki.

3. Wysoki poziom inteligencji.

4. Bojowość w walce sportowej.

5. Dobra kondycja fizyczna.

6. Ambicja.

7. Wewnętrzna dyscyplina, karność.

8. Życzliwość w stosunku do innych zawodników.

. Troska o dobre imię "Odry" Opole.

10. Odporność psychiczna.

O dziwo takie cechy jak: umiejętność współżycia i współdziałania, czy pogodne usposobienie były najrzadszymi odpowiedziami.

Trening piłkarzy Odry Opole

W pytaniu następnym (jakich wad piłkarz "Odry" Opole powinien się wystrzegać?), najczęściej padały odpowiedzi:

1. Używanie alkoholu.

2. Palenie papierosów.

3. Chuligaństwo, złe towarzystwo, bijatyki.

4. Niezdyscyplinowanie.

5. Lenistwo.

6. Niekoleżeńskość.

7.Kłótliwość.

8. Grubiaństwo.

9. Oszustwo.

10. Chęć zysku.

11. Brutalność.

12. Egoizm.

13. Nieprzestrzeganie przepisów gry.

14. Zarozumiałość.

15. Nieuczciwość.

16. Zdenerwowanie.

17. Niesportowa walka.

18. Brak inteligencji.

19. Brak ambicji.

20. Fałszywa ambicja.

Wyniki badania były bardzo pouczające dla trenerów opolskiej młodzieży. W jej wyniku w OKS "Odra" Opole położono większy nacisk pedagogiczny na wychowanie zawodnika, nie tylko na boisku ale i poza nim.

Artykuł powstał w oparciu o informacje zawarte w pracy magisterskiej p. Ryszarda Galli pt. Rola Opolskiego Klubu Sportowego "Odra" w rozwoju piłki nożnej.

Archiwalne zdjęcia

Facebook

CPR certification onlineCPR certification onlineCPR certification online