Traktor i ciągnik dla Budowlanych na Święto Pracy [1950]

Od 1950 roku Święto Pracy jest świętem państwowym w Polsce, w którym aktywnie uczestniczyły kluby sportowe. Obowiązek ten nie ominął naszego klubu a z racji faktu przynależności do Federacji "Budowlanych", klub wręcz musiał powołać specjalny Komitet Organizacyjny Święta 1-go Maja w dniu 25 kwietnia 1950 r. Po przedyskutowaniu spraw związanych z organizacją pochodu sportowców i czynności przygotowawczych, Komitet wydał kilka istotnych decyzji.

  1. Sekretariat Klubu wyśle natychmiast pisma, względnie porozumie się w inny sposób z Zakładami Pracy wzgl. oraz Szkołami, celem zwolnienia sportowców Budowlanych z pochodu organizowanego przez Zakłady Pracy wzgl. Szkoły
  2. Sekretariat dopilnuje wykonania uchwały Zarządu odnośnie sporządzenia potrzebnych kostiumów (...), (...) prosić będziemy o przydział właściwych szturmówek w barwach Klubu, których na terenie Opola brak
  3. Przygotowanie szatni dla poszczególnych Zakładów pracy wzgl. Sekcji celem sprawnego rozdziału sprzętu i kostiumów przed defiladą i dla przebrania się zawodników zorganizuje Gospodarz Klubu
  4. Ustalenie porządku marszu kolumny Komitet ustala specjalny szkic - strój rzutu Zarządu: tenisówki, białe spodnie, ciemna marynarka z emblematem klubu, koszule białe lub jasne, kołnierz wyrzucony na zewnątrz - a la Słowacki - zaopatrzenie w strój - własne
  5. Komitet upoważnia Sekretarza Klubu do zwrócenia się do Dyrektora Cementowania "ODRA" i do Traktorów z prośbą o wypożyczenie na defiladę ciągnika z przyczepą. Ciągniki winny być dekorowane, zaś na przyczepach Zakłady sporządzą pomosty celem umieszczenia przyrządów gimnastycznych. /koń i poręcze/ zaś Odra umieści improwizację ringu bokserskiego. 

Źródło: Archiwum Państwowe w Opolu

 

 

Archiwalne zdjęcia

Polecamy

Facebook

CPR certification onlineCPR certification onlineCPR certification online