Budowlani Opole przemianowani na Odrę Opole

W 1948 roku Opolski Klub Sportowy Odra Opole przystąpił do Federacji „Budowlanych”. Jak czytamy w pierwszej publikacji książkowej o klubie pt. „OKS Odra Opole 1945-1960”: „Stworzyło to mocne podstawy finansowe, a zakłady budowalne – w tym przede wszystkim Opolskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Miejskiego w Opolu – udzielały wszechstronnej pomocy i opieki. Pracownicy tego zakładu stanowili w tym okresie podstawowy aktyw społeczny klubu. Zgodnie z przeprowadzonymi na terenie całego kraju zmianami struktury sportu – Odra przyjęła nazwę Budowlani Opole i pod tą nazwą występowała w następnych latach”.

Nowa nazwa obowiązywała do 12 listopada 1958 roku. Wówczas na plenarnym zebraniu Klubu Sportowego Budowlani Opole, na porządku dziennym oprócz spraw finansowych, stanęła kwestia zmiany nazwy klubu. Już rok wcześniej na walnym zebraniu, zarząd klubu został upoważniony do przeprowadzenia wewnętrznego referendum w kwestii nowej nazwy. Wynikało to m.in. z coraz częściej wyrażanej dezaprobaty kibiców wobec aktualnej nazwy Budowlanych.

Z trzech propozycji jakie poddano dyskusji: Czarni Opole, Chrobry Opole i OKS Odra Opole, najwięcej zwolenników zyskała sobie wśród zawodników i sympatyków ostatnia propozycja, która obowiązuje aż po dzień dzisiejszy. Dyskusja nie trwała zbyt długo, a głosowanie jak się okazało było formalnością. Od 12 listopada 1958 r. jeden z najstarszych i najbardziej zasłużonych klubów na Opolszczyźnie nosił nazwę: Opolski Klub Sportowy ODRA!

Archiwalne zdjęcia

Polecamy

Facebook

CPR certification onlineCPR certification onlineCPR certification online